Kresowe Dziedzictwo w EtnoKulturze - relacja

Melodia kresowa w rodzinnej tradycji to temat drugiego spotkania z cyklu „Kresowe Dziedzictwo w EtnoKulturze”, którego gościem specjalnym był Zespół Podolanki z Nowej Wsi Lubińskiej i online dr Michał Piekarski muzykolog, ekspert m.in. w zakresie muzyki Kresów, reprezentujący Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Całość spotkania poprowadził dr Jan Walczak, prezes Głogowskiej Edukacji Kresowej i adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. 
Któż z nas nie pamięta piosenek „Tylko we Lwowie”, „Laura i Filon”, „Bal u weteranów”, mimo upływu lat popularność piosenek lwowskich, wileńskich czy z Polesia nie maleje. Wysiedleni z Kresów po II wojnie światowej Polacy przywieźli ze sobą piękną muzykę i piosenki dając wyraz głębokiego przywiązania do rodzinnych stron. Do dzisiaj melodie te budzą nostalgię, sentyment i są cząstką kultury narodowej. Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla prelegenta za barwną opowieść o kresowej muzyce, dla zespołu Podolanki za piękny i wzruszający występ oraz dla wszystkich uczestników za ich pozytywne emocje i aktywny udział. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na spotkanie zamykające cykl „Kresowe Dziedzictwo w EtnoKulturze”, które odbędzie się 26 września 2023 roku. Tym razem na nasze stoły zawita kresowa kuchnia!!


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023. Zadanie „EtnoKultura? Jestem na tak!”
 

red. M.Gardyza

Strony w dziale:

Strony w dziale: