Relacja ze spotkania "Bajeczkowo z EtnoKulturą"

Za nami ostatnie zajęcia z cyklu 3 spotkań edukacyjno-animacyjnych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz rodziców/opiekunów rozwijających kompetencje kulturowe i społeczne pn. "Bajeczkowo z Etnokulturą". Dzieci poznały "Legendę o Skarbniku - Duchu kopalni" i starały się go narysować, a także przechodziły ze światełkiem pod stołami udającymi kopalnię, szukały skarbu ze sztabkami złota. Były też zabawy ruchowe, taneczne, czyli świetna zabawa i przy okazji nauka o regionie.

Warsztaty poprowadziła Pani Asia Pawlik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024. Zadanie „EtnoKultura? Uczestniczę!”

red. A.Dobrowolski

Strony w dziale:

Strony w dziale: