Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Marek Gardyza

Inspektor Ochrony Danych pełni rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

tel.: 76 723 96 65
e-mail: iod@mgbp.pl

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dlatego też podczas wizyty w bibliotece zostaniecie poproszeni przez naszych pracowników o ponowne podpisanie zobowiązania i ewentualną weryfikację swoich danych osobowych – będzie to czynność jednorazowa.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku:

Strony w dziale:

Strony w dziale: