AUDIOBOOK DO DOMU

AUDIOBOOK DO DOMU

AUDIOBOOK DO DOMU czyli dostarczanie audiobooków dla czytelników będących trwale lub czasowo unieruchomionych, niewidomych i niedowidzących, seniorów zamieszkałych na terenie miasta.

Propozycja jest skierowana nie tylko do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale również do osób z ograniczeniem sprawności ruchowej. Dostarczaniem audiobooków do domu zajmują się pracownicy Działu Multimedialnego. Usługa ta jest bezpłatna.

Zgłoszenie zapotrzebowania i zamówienia audiobooków można dokonać dzwoniąc na numer 76 723 96 70.

Strony w dziale:

Strony w dziale: