Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego. Szkolenie dla bibliotekarzy.

"Stres w pracy bibliotekarza? Przecież Pani ma taką spokojną pracę..."
Niemniej jednak żadna praca nie jest całkowicie pozbawiona wszelkich śladów stresu.

Strony w dziale:

Strony w dziale: