oTwórz wiedzę na tablecie...

„oTWÓRZ wiedzę na tablecie! Jak wykorzystać tablety i aplikacje do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą w instytucji kultury.” W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać i przetestować różne aplikacje, które pomagają rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży. Dzięki tym umiejętnościom bibliotekarze będą mogli twórczo współpracować z młodymi odbiorcami, inspirować ich do działania i rozbudzać ciekawość świata.

Strony w dziale:

Strony w dziale: