Plan szkoleń

Szkolenia dla bibliotekarzy

Dzięki wiedzy pozyskanej podczas szkoleń, bibliotekarze będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych rozwiązań marketingowych online oraz budowania współpracy z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych. Pozyskana wiedza pozwoli dotrzeć do nowych grup czytelników.

Strony w dziale:

Strony w dziale: