Biblioteki w powiecie

19 września 2007 roku Uchwałą nr IX /99/07 Rady Miejskiej w Polkowicach powierzono Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach pełnienie zadań biblioteki powiatowej. W październiku 2007 utworzono Dział Instrukcyjno-Metodyczny, który prowadzi instruktor metodyczny – Natalia Moroz-Kiełbasińska. Dział zajmuje się organizowaniem szkoleń dla doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, promocją czytelnictwa i bibliotek w powiecie, wsparciem metodycznym dla podniesienia jakości usług bibliotecznych oraz merytorycznym podczas organizowania działań bibliotecznych.

Kontakt: tel.: 76 723 96 71
e-mail: n.moroz@mgbp.pl,
Skype: nvmkas


Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
e-mail: mgbp_polkowice@mgbp.pl
www.mgbp.pl
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotekawpolkowicach/
Dyrektor:
mgr Katarzyna Mich-Rutkowska
Sekretariat: tel./fax: 76 723 96 66

Filia nr 3 w Jędrzychowie

Jędrzychów 24 A
59-101 Jędrzychów
e-mail: filia3@mgbp.pl
tel.:+48 664 268 069

Filia nr 5 w Tarnówku

Tarnówek 9
59-101 Tarnówek
e-mail: filia5@mgbp.pl
Facebook: Biblioteka w Tarnówku
tel.: +48 664 268 049


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

ul. Tadeusza Kościuszki 5
59-140 Chocianów
sekretariat@biblioteka-chocianow.pl

https://www.facebook.com/bibliochocianow/
Pełniąca obowiązki dyrektor:
Agata Wesołowska

tel.: 76 818 31 20

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

Biblioteka:
ul. Szkolna 211
59-180 Gaworzyce
https://gokibgaworzyce.pl/
https://www.facebook.com/gokibgaworzyce/
biblioteka@gokibgaworzyce.pl

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach:
Gabriela Kalińska

Kierownik biblioteki:
Bożena Wojtczak

tel. 76 831 62 90


Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach

Biblioteka:
ul. Kościelna 21
59-150 Grębocice
Agnieszka Fiedorek <kierownikbp@grebocickie.pl>
www.grebocickie.pl
https://www.facebook.com/gmina.grebocice/

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach:
Barbara Tasarz

Kierownik biblioteki:
Agnieszka Fiedorek
tel. 76 831 51 82


Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

 

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

Biblioteka:
ul. Plac Targowy 1 a
59-170 Przemków
https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Biblioteka-411463849041899/
bibliotekaprzemkow@wp.pl

Dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska

Zastępca Dyrektora POKiB
Dorota Chmielnicka
tel.: 76 831 90 19


Dom Kultury w Radwanicach

Biblioteka:
ul. Szkolna 5 a
59-160 Radwanice

biblioteka@dk.radwanice.pl
https://www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl

Dyrektor Domu Kultury w Radwanicach
Sylwia Stachowicz

Kierownik Działu Czytelniczego:
Katarzyna Burzyńska
tel. 510 988 418


Strony w dziale:

Strony w dziale: