Czwartki z krzyżówką

Spotkania mają na celu rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz pamięci. Wspólne rozwiązywanie krzyżówek jest też świetnym sposobem na zrelaksowanie się i wzmocnienie więzi społecznych.

Wiek od 7 do 100 lat.

Koordynatorka: Anna Pawlasta

Koordynatorka:
Anna Pawlasta

Bibliotekarka przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej, organizuje zabawy animacyjno-kulturalne dla dzieci, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Posiadająca dużą wiedzę z zakresu literatury kryminalnej i grozy.

Strony w dziale:

Strony w dziale: