Aktywizacja zawodowa - WTZ

Tworzymy przestrzeń do cyklicznych spotkań osób z niepełnosprawnościami stawiając na wymianę doświadczeń i wspieranie ich w aktywizacji społecznej i zawodowej. Angażujemy  w różnego typu  działania  wspomagające prace biblioteczne (pomoc przy drobnych pracach związanych z ubytkowaniem księgozbioru i przygotowaniem książek do projektu bookcrossingowego Zaczytani ) oraz prowadzimy zajęcia warsztatowe.

 

Koordynatorka: Marzena Grech

Koordynatorka:
Marzena Grech

Bibliotekarka z atutami cierpliwości, skrupulatności i precyzji prowadzi czytelnię i archiwum.  Nie tylko  gromadzi i opracowuje materiały na miejscu, ale także w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza dla czytelników książki z innych bibliotek.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: