Bajkowe spotkania

 Zajęcia z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego w Tarnówku, propagujące książkę poprzez głośne czytanie oraz zajęcia animacyjno-edukacyjne.

Koordynatorka: Anna Pawlasta

Koordynatorka:
Anna Pawlasta

Bibliotekarka przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej, organizuje zabawy animacyjno-kulturalne dla dzieci, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Posiadająca dużą wiedzę z zakresu literatury kryminalnej i grozy.

Strony w dziale:

Strony w dziale: