Artystyczna Biblioteka Konkurs Plastyczny

Konkurs na stałe wpisany w planer działań naszej biblioteki. Jest adresowany do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego od 5 roku życia. Rokrocznie tematyka konkursu nawiązuje do książki, biblioteki, czytania. Najciekawsze, nagrodzone prace stają się inspiracją do przygotowywania materiałów promujących polkowicką Bibliotekę.

CELE KONKURSU

  • promocja w województwie dolnośląskim: Polkowic, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, książki i czytelnictwa
  • promowanie działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach
  • wspieranie działań i możliwości twórczych osób dorosłych i dzieci
  • utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom
  • zachęcanie do odwiedzania Biblioteki
  • wybrana praca będzie stanowiła element reklamowy polkowickiej Biblioteki

Link do aktualnej edycji i regulaminu

Strony w dziale:

Strony w dziale: