Efektywne zapamiętywanie nowych informacji

Zajęcia nakierowane na  indywidualne preferencje młodzieży podczas nauki. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zagadnieniem stylów uczenia się, czyli sposobami efektywnego zapamiętywania nowych informacji i umiejętności. Style uczenia się, mają związek z preferowanym zmysłem w zakresie odbierania i przetwarzania informacji płynących z otoczenia. Na warsztatach poznamy indywidualne preferencje oraz poznamy własny styl uczenia się, aby zwiększać efektywność nauki i wpływać na szybkość przyswajania wiedzy.

Koordynatorka: Marzena Grech

Koordynatorka:
Marzena Grech

Bibliotekarka z atutami cierpliwości, skrupulatności i precyzji prowadzi czytelnię i archiwum.  Nie tylko  gromadzi i opracowuje materiały na miejscu, ale także w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza dla czytelników książki z innych bibliotek.

Strony w dziale:

Strony w dziale: