Agenda 2030 ONZ

Agenda 2030 ONZ


25 września 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ na historycznym szczycie w Nowym Jorku przyjęły jednogłośnie nowy plan rozwoju świata i polepszania życia każdego człowieka – Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań do wykonania, które są drogowskazem, co należy zrobić, aby każdy z nas mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych.
Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.


Realizacja Agendy 2030 przez biblioteki publiczne
Biblioteki publiczne pełnią ważną rolę w rozwoju edukacji, kultury i gospodarki kraju. Wykorzystując aktualne prace rządu polskiego i innych podmiotów nad wdrożeniem postanowień Agendy 2030, bibliotekarze promują dokument ONZ w kontaktach z przedstawicielami władz samorządowych, instytucjami i mieszkańcami oraz przedstawiają sposoby realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez książnice.
Poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do czytelników książnice mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu.


W 2017 r. środowisko bibliotekarzy aktywnie włączyło się także w działalność edukacyjną i popularyzującą postanowienia Agendy 2030 w bibliotekach różnego typu na całym świecie w ramach projektu International Advocacy Programme (IAP) Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA.
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa jednocząca środowisko bibliotekarzy na rzecz wzmocnienia wizerunku bibliotek na arenie międzynarodowej i krajowej, ponieważ pozwala na prowadzenie działań rzeczniczych w bibliotekach na całym świecie w tym samym czasie.
Wdrażanie programu IAP w Polsce koordynuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP). Więcej informacji można znaleźć na portalu SBP.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: