Zaproponuj nowe książki

Szanowny Czytelniku!

Możesz mieć swój udział we wzbogaceniu zbiorów bibliotecznych oraz poszerzeniu oferty kulturalnej biblioteki.

Zanim wyślesz propozycję zakupu, sprawdź dostępność tytułu w katalogu bibliotecznym.

Dbając o aktualność i nowoczesność naszych zbiorów, kupujemy publikacje najnowsze, dostępne na rynku wydawniczym.

Pragniemy również, aby nasza oferta kulturalna odpowiadała na potrzeby społeczności lokalnej.

Wypełnij poniższy formularz:

 

Kontakt
na przetwarzanie przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Polkowicach przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice jako Administratora Danych Osobowych, moich danych osobowych przekazanych w formularzu „Twoja propozycja” na stronie internetowej: www.mgbp.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

Strony w dziale:

Strony w dziale: